:::::>>....Гюмюрджински Снежник- Вейката- най-южната точка на РБългария...:::::::::::::<< ....текст .... >>
Христо Тодев..............Rodopi Landmarks Gallery.............RodopiMap